Koscso Ferenc
2 min readSep 27, 2023

--

A hallásészlelés alkalmazása, elektroakusztikai K+F tevékenységben
(elektroakusztikai technológia és műszerfejlesztés)

Az igényes zenehallgatást biztosító audiofil rendszerek kialakításának folyamata során felmerül a mérések szükségessége és azok használhatóságának kérdése. Vannak, akik vitatják a jelenleg elterjedt megoldások rendszerszintű alkalmazhatóságát.

Ezt írja ennek kapcsán az Alisca Orange Kft honlapja:

„Az akusztikai — elektroakusztikai — elektronikai mérések sokoldalúsága és pontossága ellenére a gyakorlatban időről-időre kételyek merülnek föl e méréstechnikák elégségességével szemben. Méréssel is bizonyíthatóan magasabb szintű műszaki megoldással rendelkező elektroakusztikai rendszerelem nem feltétlenül ad észlelhetően is jobb hangzásminőséget. Amennyiben a gyakorlati észleletek a megfelelő körülmények között valósnak bizonyulnak, ebből az következtethető, hogy nincs feltétlen és egyértelmű korreláció a különféle műszaki megoldások minősége és azok észlelhető hangzásminősége között. A hallásra vonatkozóan pedig az következtethető, hogy a hallás teljes képességét nem detektálja a mai jelek és rendszerek méréstechnikája. (hallásfiziológia) Véleményünk szerint a vizsgálati módszerekben alkalmazott mérőeszközök (pszicho akusztikai és elektroakusztikai) azért nem képesek ezt a jelenséget felszínre hozni, mert a vizsgálóeszközök ugyanazon elven működnek, és ugyanazon gyártástechnológiával készülnek, mint az egyéb ipari műszerek. Az általunk kifejlesztett terméktechnológia e felismerésnek köszönhetően jóval szorosabban kötődik a gyakorlathoz, mert összetettebb modell szerint optimalizálja az adott esetben szükséges paramétereket. Ezért előfordulhat, hogy az ismert paraméterek szerinti minősítés alapján nem a műszakilag legtöbbet nyújtó megoldást nyújtja. A mai modern elektroakusztikai technológia (high-tech) sok esetben látszólagosan oldja meg magasabb szinten a feladatokat, mert a valós gyakorlati követelményekhez képest hiányos modellre alapoz.”

Erről is szól majd október 15-én vasárnap délután a kérdéssel több, mint egy évtizede foglalkozó Bese Attila előadása a Gold teremben.

Címe:

A hallásészlelés alkalmazása, elektroakusztikai K+F tevékenységben
(elektroakusztikai technológia és műszerfejlesztés)

Témák:
1, Humán érzékelési és észleleti képesség összehasonlítása, mesterséges detektorral és mérőeszközzel.

2, A hallási intelligencia alkalmazásával bővített K+F, új technológiai lehetőségei és konkrét megvalósításai.

3, A hallási intelligencia alkalmazásával bővített K+F, műszerfejlesztési lehetősége.

Bese Attila 1973-ban kezdett dolgozni a Remix Rádiótechnikai vállalatnál, hibrid vastagréteg áramkörök mérését végezte. 1985 után 3 évig egy kis cégnél termékfejlesztéssel foglalkozott, majd 1992-ben megalakult az Alisca Orange Audio Fejlesztő Kft.

http://retroaudio.hu/doc/technologia.php

--

--

Koscso Ferenc

Solutions for Broadcast and Streaming System Integration, VR/AR/AI, Pro AV, High-End Audio, Inventor of My Reel Club Project